تورلوکس 14 روزه مکزیک وکوبا

17 اردیبهشت 1396
  • ایرفلوت
  • تهران
  • مکزیک
  • 5ستاره
  • 10 شهریور 1396
  • 24 شهریور 1396

به اتمام رسید

تورلوکس 14 روزه مکزیک وکوبا

تاریخ سفر : 10به24 شهریور

 

خدمات  تور : 

    بلیت رفت وبرگشت باهواپیمایی ایرفلوت-اقامت درهتلهای 5ستاره -لیدرمحلی وفارسی زبان ازمبدا-ویزای توریستی مکزیک وکوبا 

پذیرایی ناهاروشام طبق برنامه سفر-انجام کلیه ترانسفرها و3پرواز داخلی(هاوانا به مکزیکوسیتی-مکزیکوسیتی به مریدا-کنکون به وارادرو)

مکزیک :

3شب اقامت درمکزیکوسیتی به همراه 2 گشت شهری + ناهار 

2شب اقامت در مریدا به همراه 1گشت شهری با ناهار و یک گشت کشتی با ناهار

4شب اقامت در کنکون به صورت فول برد به همراه 1گشت نیمروزی 

کوبا:

2شب اقامت در وارادرو به صورت فول برد

2شب اقامت در هاوانا یک گشت نیمروزی با ناهار

 

هرنفر دراتاق سه تخته هرنفردراتاق دوتخته هر نفردراتاق یک تخته
 6100 دلار 6500دلار 7200 دلار

 

 

ارسال نظر