صفحه بازگشت
 • اخذ ویزای برزیل اخذ ویزای برزیل۱۳۹۶/۰۲/۲۵

   

  ویزای برزیل :

  سفارت برزیل در تهران 2 نوع ویزا صادر می نماید:

  ویزای توریستی عادی:

   اعتبار  ویزای توریستی برزیل 3 ماهه مولتی پل می باشد که مسافر به مدت 1 ماه اجازه اقامت دارد.

  ​ویزای تجاری عادی : 

   اعتبار ویزای تجاری برزیل 3 ماهه مولتی پل می باشد که مسافر به مدت 1 ماه اجازه اقامت دارد البته در صورتی که دردعوتنامه تجاری مسافراز  سوی دعوت کننده قید شده باشد که به  شخص مذکور به مدت 3 ماه نیازمندیم شخص مجاز به اقامت  به مدت 3 ماه نیز می باشد.


  نرخ ویزا مدت زمان آماده شدن ویزا
  150 $ 3 ماه اعتبار _ 1 ماه اقامت