صفحه بازگشت
 • اخذ ویزای دبی اخذ ویزای دبی۱۳۹۶/۰۲/۲۵

   ویزا دبی:

   

     ویزا دبی به 3 نوع صادر میشود :

  1- ویزا توریستی عادی

  2- ویزا دانشجویی فوری

  3- ویزا توریستی یک ماهه


    پایتخت کشور امارات ابوظبی می باشد و شهرهای توریستی آن دبی و شارجه است.

  ویزای توریستی عادی:

  ویزای توریستی دبی 60 روز از تاریخ صدور اعتبار دارد و مسافر 14 روز اجازه ی اقامت در این کشور را دارد.

  ویزای توریستی فوری :

  اعتبارواقامت ویزای فوری 14 روز می باشد.

  ویزای توریستی یک ماهه :

  برای ویزای یک ماهه مسافر تا دو ماه اجازه خروج و یک ماه اجازه اقامت دارد لیکن پس از یک ماه اقامت مسافر با پرداخت

  950 درهم مجاز به تمدید ویزای خود  به مدت یکماه دیگر از طریق کفیل ما خواهد بود.


  نرخ ویزا مدت زمان آماده شدن ویزا
  300   درهم عادی = 7 روز کاری
  360  درهم فوری = 2 روز کاری
     400 درهم یک ماهه =7 روز کاری