صفحه بازگشت
 • اخذ ویزای کانادا اخذ ویزای کانادا۱۳۹۶/۰۲/۲۷

  چکلیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا :
  1 . اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
  2 . یک قطعه عکس جدید 4.5 * 3.5 رنگی با زمینه ی سفید؛
  3 . ترجمه ی شناسنامه؛
  4 . ترجمه ی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر(در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود)
  5 . تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
  6 . مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان
  درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید
  (مدت اعتبار نامهی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است)
  7 . ترجمه ی اسناد ملکی.
  8 . مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی؛ شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی  آگهی تصمیمات  و  آگهی تغییرات  آگهی تأسیس کارفرمایان: ترجمه ی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به لاتین؛
  تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
  پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
  مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛
  کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهرهبرداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛
  بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمهی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود)
  9 . دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر
  دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت(Notary Public )برسد؛
  مدارک فرد دعوتکننده: ارائه ی کارت شهروندی (Canadian Citizenship Card )، پاسپورت کانادایی، شناسنامهی کانادایی  (Canadian Birth Certificate )، یا کارت اقامت(PR CARD ) از سوی فرد دعوت کننده الزامیست.

  همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیاتی (Notice of Assessment ) و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند؛
  در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامه ی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛
  10 . ترجمهی رضایتنامهی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهینمیکند.
  *** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.