صفحه بازگشت
  • باریک ترین خیابان پراگ باریک ترین خیابان پراگ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

    در قلب قدیمی ترین محله ی پراگ، محله ای کوچک قرار گرفته که در آن خیابانی آنقدر باریک وجود دارد که دو نفر هر چقدر هم سخت تلاش کنند نمی توانند همزمان از آن عبور کنند. عرض این خیابان با نام Vinarna Certovka 50 سانتی متر است ( برخی منابع عرض آن را 70 سانتی متر اعلام کرده اند)؛ طول این خیابان 10 متر بوده و از میان خانه های متعددی کنار پل چارلز گذر کرده است. این خیابان شامل تعدادی پله های سنگی است که شما را از خیابان U Luzickeho به رستوران Certovka در امتداد کانالی به همین نام می رساند

    برای راحتی بیشتر پیاده ها و همین طور نوآوری، دو چراغ راهنمایی در هر طرف خیابان نصب شده اند تا زمانی که خیابان اشغال یا آزاد است به افراد خبر دهند. بیشتر افرادی که از این خیابان تردد می کنند گردشگران هستند. آنها دکمه ی «حرکت» را فشار داده، چند عکس می گیرند و معمولا چراغ را خیلی جدی نمی گیرند به همین دلیل معمولا به شخص دیگری که از روبرو می آید برخورد می کنند

    صاحب رستوران Certovka اینگونه به یاد می آورد: «یکبار، یک گردشگر آلمانی فربه در این خیابان گیر کرد. او نمی توانست جلو یا عقب رود. خدمه ی رستوران سعی کردند که او را دوباره به سمت خیابان هل دهند اما تلاش آنها بی فایده بود. در نهایت مجبور شدیم او را صابونی کنیم تا راحت تر لیز بخورد.» این گردشگر آلمانی پس از اینکه از این خیابان نجات پیدا کرد با عجله سر قرار ناهار خود رفت